Trung tâm hỗ trợ​

Trợ giúp chủ hàng

Chủ Hàng phải thanh toán lên Cổng thanh toán VNPAY, trước khi xe bỏ hàng xong.

1. Ảnh chụp chứng minh nhân nhân.

2. Ảnh chụp xác nhận sim chính chủ soạn tin: TTTB gửi 1414.

3. Ảnh chụp giấy phép kinh doanh.

Trợ giúp chủ xe

Phí dịch vụ Xe phải trả là 3,1%/Đơn hàng

1. Ảnh chụp chứng minh nhân nhân.

2. Ảnh chụp xác nhận sim chính chủ soạn tin: TTTB gửi 1414.

3. Ảnh chụp giấy đăng kiểm/Carvet xe