Chủ Hàng quy trình sử dụng

B1: Đăng đơn hàng tìm xe trên App;

B2: Nhận thông báo tìm được xe vận chuyển;

B3: Nhập “lệnh nhận hàng” trên App, lệnh sai nhập lại;

B4: Xác nhận xe “đã nhận hàng”;

B5: Thanh toán lên công thu VNPAY;

B6: Xác nhận xe “đã giao hàng”. Kết thúc đơn hàng.