Chủ Xe quy trình sử dụng

B1: Bật “sẵn sàng nhận chuyến” trên App;

B2: Nhận thông báo có đơn hàng mới, “đồng ý” hoặc “hủy”;

B3: App gữi “lệnh nhận hàng”, lệnh sai liên hệ Shipway hỗ trợ;

B4: Tiến hành vận đơn bằng cách thao tác trên App để Chủ hàng có thể theo dõi và cập nhật thông tin;

B5: Nhận hàng xong, đợi Chủ hàng “xác nhận”;

B6: Shipway yêu cầu Chủ hàng thanh toán và nhờ VNPAY thu hộ tiền cước v/c, trong lúc chờ thanh toán Chủ xe có thể linh động tới nơi giao hàng;

B7: Giao hàng xong, đợi chủ hàng “xác nhận”. Kết thúc đơn hàng;

B8: Tiền cước vận chuyển được thanh toán chậm nhất sau 2ngày kể từ thời điểm kết thúc đơn hàng.