Chủ xe với cách làm truyền thống

– Thụ động trong việc tìm hàng, tốn nhiều thời gian để liên hệ tìm hàng;

– Giá cước vận chuyển bị cắt, còn phụ thuộc vào bên thứ 3;

– Thanh toán cước chậm, không có chi phí quay vòng;

– Rũi ro không nhận được cước vận chuyển khi gặp bên thứ 3 không đáng tin cậy.